จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
     
     
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ 077-510-821 โทรสาร 077-510-821
http://www.bannachumphon.go.th/